lördag 29 juni 2013

GB23/Mera att fundera på om Nylund och Strömbergshyttan?


                                                                 


Ytterligare en modell i raden av Gunnar Nylund från 1950-talet, och som det visat sig skulle få senare efterföljare. B 818 lanserad ca 1957-58 av modellnumret att döma. Alltså bara något år (eller max två) efter att samarbetet med Nylund avbröts vid årsskiftet 1956/57. Den tillverkades i minst två storlekar då, 245mm och 185mm. Normalt lanserades modellerna något år efter de ritades, så B818 får man väl förmoda kom till på papperet under 1956. Därefter (mellan 1957- 1966) ritade Nylund inget åt Strömbergshyttan vad man kan se av de dokument som finns bevarade. Sedan, från 1967 och några år in på 1970-talet, ritade Nylund åter glas för Strömbergshyttan.
 
Precis som B679 i föregående inlägg, ställer denna modell frågetecken. Anledningen är densamma. Modellen har fått efterföljare med snarlikt utseende, lanserade senare och med nya modellnummer. Vi kan först ta B831 som kom nästan samtidigt som denna. Den har i proportionerna en längre hals och är dessutom försedd med ett (troligen invälsat) mönster i underfång. Som jag ser det måste även den modellen vara av Gunnar Nylunds design. Men det finns även andra samtida modeller med annan form men med samma invälsade underfångsmönster, B829 B847 och B876. Även dessas tror jag vi helt kan hänföra till Gunnar Nylund och ritade under 1956.

Sen kommer vi till den efterföljare som ställer större frågetecken, B930. Den är lanserad betydligt senare, av modellnumret att döma minst 3-4 år efter att kontraktet med Nylund gick ut, och har i sin miniatyrupplaga i 1972 års katalog samma proportionerliga utseende som B831. Dock utan det invälsade mönstret i underfånget. Men i katalogen från 1962 har B930 ett lite annat formmässigt utseende, med betydligt kortare mynning och en längre luftkropp. Jämför jag miniatyren av B930 från 1972 med den vanliga B930 som visas 1962, så vill jag personligen inte säga att dom ens är samma modell utan har ett ganska klart skiljande formmässigt utseende. Den modell som 1972 kallas för miniatyr av B930 skulle jag istället vilja ha till en miniatyr av modell B831, utan det invälsade underfångsmönstret. Någon miniatyr av B930, som den ser ut i 1962 års katalog, tycker jag inte det är fråga om.

Personligen vill jag ha det till att B831 är en vidareutvecklad B818, och även den en Nylund-design. B930 tror jag sedan är en av de modeller som Gunnar Nylund menade är en grunddesign av honom och som han inte fått sin avtalade provision för enligt kontraktet för år 1956, där det statuerades att han skulle få provision av försäljningen under 10 år efter att hans kontrakt slutade gälla. Varför utseendet skiljer mellan den B930 som visas 1962 och miniatyren av B930 från 1972 kan jag inte svara säkert på? Inte heller vem som ritat B930 som den ser ut 1962? Men jag har mina (som jag vill säga) välgrundade aningar. De faller väl in i den historia och det mönster som växt fram ur det material som jag funnit i dokumentationen som min far "räddade" när det skulle slängas vid nedläggningen av Strömbergshyttan 1979.

För min del tror jag att det förhåller sig så att Asta Strömberg kring 1959-60 faktiskt ritade B930 som den ser ut i katalogen från 1962, inspirerad av Nylunds grunddesign från 1956-57 men med förkortad mynning och förlängd luftkropp. Och där finns flera modeller i samma nummerintervall som också skulle kunna vara ritade av Asta Strömberg, B925 B926 B927 B929 B936 B937 B938 och B939, men som slentrianmässigt attribuerats till Gunnar Nylund för sitt formspråk, utan några som helst andra fakta än just formspråket. Dock pekar tiden de lanserats (ca 1960) mera för Asta Strömberg som upphovsman (med inspiration från Gunnar Nylund). Nylund hade då heller inte ritat glas för Strömbergshyttan på 4 år, enligt vad man kan tolka ut av dokumenten som finns sparade och som jag redovisat i föregående blog-poster.

Inget jag nu känner till motsäger heller att det faktiskt förhåller sig så, att det ändå är Asta Strömberg som står bakom modellerna från den här tidsperioden och att en del är inspirerade av tidigare Nylund-modeller. B927 har ju en liknande grundform som Nylunds B722 (möjligen B711) från 1956/57. Även B937 och B939 har ju grundformer som vi sett i ritningsmaterialet efter Nylund och i hans hajtandsvaser. B929 är sedan en ytterligare vidareutveckling från B930 med ännu kortare mynning och ännu längre luftkropp. Jag tror att dessa modeller bara är exempel i raden av designer som det uppkom tvist om 1967, då Nylunds kontrakterade provision löpte ut. B936 och B938 däremot är som jag ser det vidareutvecklingar av Asta Strömbergs egna B895, Sputnik. B925 och B926 misstänker jag också är Asta Strömbergs i princip helt egna former, som Nylund inte hade anspråk på vid tvisten 1967. Men det får jag försöka undersöka vidare. I detta nummerintervall kring B900 och strax därefter har även flera andra vasmodeller en design som jag personligen mera vill hänföra till Asta Strömberg än Nylund.

Varför miniatyren B930 i katalogen från 1972 mera ser ut som Nylunds B831 (här utan underfångsmönstret) än som den ursprungliga B930, tror jag kan ha att göra med att vid den tiden var det fritt för Strömbergshyttan att göra vad man ville. I uppgörelsen från 1967 statueras nämligen att ingendera parten efter undertecknandet kan ställa några ytterligare krav på motparten. Den är där att betrakta som slutgiltig för det glas som Nylund dittills stod bakom. Och då Nylunds namnteckning finns både på denna uppgörelse och på den från 1955 och 1956, där det statueras att Strömbergshyttan fritt får använda de modeller han ritat för bruket, så var det helt i sin ordning att göra miniatyren av B930 mera lik grundformen som finns i både B818 och B831. Kanske tyckte man det passade bättre med den formen ihop med de andra två miniatyrerna B894 och B937?

Har auktionsfirmor, diverse glassajter, konsthistoriker m.fl andra (däribland jag själv fram till nu) möjligen dragit lite förhastade slutsatser angående formgivningen av en del modeller glas från Strömbergshyttan? Har vi sett det allt för enkelspårigt utgående från formspråket, och utifrån det dragit slutsatser rent slentrianmässigt att det är Nylund som helt står bakom? Har vi kanske också sett lika slentrianmässigt på modeller som mera pekar mot Asta Strömbergs som designer, och inte förstått att det istället är Nylund som utgått från äldre modeller och sedan lagt till sina egna idéer? Jag tror faktiskt det. Det finns anledning att tro, vi måste omvärdera en hel del av det vi tidigare trott om Strömbergshyttans glas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar