tisdag 18 juni 2013

GB 18/MERA OM GUNNAR NYLUND OCH STRÖMBERGSHYTTAN


Fristående fortsättning från föregående blogpost om Gunnar Nylund:
http://glasbloggen.blogspot.se/2013/06/gb-17-gunnar-nylund-ofortjant-anonym.html

                                                       


Ytterligare två modeller från 1950-talet av Gunnar Nylund. B745 som är 240mm hög samt B722, eller möjligen B 711, som är 145mm. Vasen var nämligen försedd med en lapp där det stod B722, men i botten är siffran 711 (dock utan B) inristad. Att jag är tveksam till modellnumret i det här fallet beror också på att katalogen från 1962 visar en B722 med delvis annan form än denna. Den saknar nämligen klack. Det skulle i så fall möjligen kunna vara en av de modeller som jag skrev att det uppkom tvistemål kring i förra posten, där Nylund menade att man gjort smärre ändringar på hans modeller, och sedan sålt dom utan att han fått avtalad royalty? Men det är bara en spekulation från min sida.Båda vaserna har, sett från sidan, luftblåsan förskjuten åt ena hållet. Den högre B745 även med förskjuten luftblåsa sedd framifrån. Den mindre vasen B722(711) är dessutom assymetrisk i den yttre formen sedd från sidan. Assymetrin i formerna återkommer i flera av Nylunds modeller, och är ett bra kännetecken som kan användas när glas från Strömbergshyttan ska attribueras. En del ritningar med Nylunds signatur, som också visar denna assymetri i hans formgivarskap, finns bevarade.


Årtalet för designen ligger ungefär kring 1956-57. Vid denna tiden stod Gunnar Nylund i princip bakom allt av Strömbergshyttans sortiment. Från modellnummer för vaser ca B550-600 i början av 1950-talet, till modellnummer ca B850 vid slutet av 1950-talet, tror jag att Nylund var klart dominerande vad gäller formgivarskapet för Strömbergshyttan. Före det, från modellnummer för vaser ca B430 kring mitten eller slutet av 1940-talet, till modellnummer ca B550, ritade Asta Strömberg det mesta (eller kanske t.om allt), förmodligen under mentorskap av svärmodern Gerda Strömberg. Och fram till modellnummer för vaser ca B430 var det Gerda Strömberg som ritade allt. Vid slutet av 1950-talet kom åter Asta Strömberg in i formgivarskapet och kompletterade sortimentet Gunnar Nylund tagit fram.

Dessa mina slutsatser styrks bl.a genom uppgifter i dokument, i tidningsartiklar samt inskrivna signaturer för formgivarskapet av modeller i en katalog från 1954. Uppgifter från min farbror (som liksom jag själv växte upp på Strömbergshyttans glasbruk, fast lite tidigare på 1940- och 50-talen) angående Gerda och Asta Strömbergs formgivarskap, stärker också detta. Enligt honom ska t.ex Gerda Strömberg inte ha formgett speciellt mycket (eller kanske inget alls) efter maken Edward Strömbergs död 1946, då hon också flyttade från bruket till Växjö. Vilket också överensstämmer med min fars inskrivna uppgifter i katalogen från 1954.

Även utseendet på modellerna i nummerföljden, tyder på att det med stor sannolikhet förhåller sig ungefär så vad gäller formgivarskapet för olika perioder på Strömbergshyttan.


Mera Nylund-glas i nästa blogpost. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar