fredag 21 juni 2013

GB 20/Ny modell och nya uppgifter kring Nylunds formgivarskap för Strömbergshyttan.                                                                   


Ytterligare en modell från 1950-talet, design Gunnar Nylund för Strömbergshyttan ca 1956. Ritad under den period han var engagerad som designer för Strömbergshyttan och hade kontrakt med bruket.  Höjd 260mm.
Såvitt jag kan se av dokument som finns sparade och som jag nu i dagarna fått tid att gå igenom, varade det kontrakterade formgivarskapet mellan Gunnar Nylund och Strömbergshyttan bara till årsskiftet 1956-57, då både Nylund och Strömbergshyttan sade upp detsamma (det skulle annars förlängas automatiskt varje år). Nylund hade tidigare (enligt dokumenten) haft formgivaruppdrag från 1952, men från 1955 blev det mera intensivt och då upprättades ett ganska omfattande avtal som reglerade även bostad på bruket, ersättning för tjänsteresor samt egen bil.

Vad jag kan se i uppgifter från dokumentationen som finns bevarade, så arbetade sedan Nylund inte åt Strömbergshyttan mellan åren 1957 -66. En anteckning från S-hyttans advokat finns på ett dokument från tvistemålet som uppkom 1966-67 (då den kontrakterade provisonsersättningen på 10 år upphörde) där det står följande "Efter 1956 har GN ej arbetat på bruket". I den brevkonversation från slutet av 1956 som också finns sparad, kan man se att bruket var beredda att diskutera fortsatta uppdrag, men att Nylund bara var intresserad av konsulterande verksamhet.

Som jag personligen bedömer det så är det klart att Nylunds anställning som formgivare (om man kan kalla det så) upphörde vid årsskiftet 1956-57. Därefter har det varit på kunsulterande frilansbasis, främst då efter 1966-67. Vad man kan utläsa så hade han inga uppdrag alls för Strömbergshyttan mellan 1957-67. Bland de de ritningar som finns sparade efter Gunnar Nylund, finns heller ingenting daterat mellan åren 1957-66. Men väl fram till 1956 och sedan från 1967  fram till en bit in på 1970-talet. De fakta jag nu känner till pekar alltså på att Nylund ritade det mesta mellan ca 1952-1956 och sedan en mindre del från 1967-75. De former som kan tillskrivas honom mellan 1957-66 tror jag är ritade senast 1956. Inget jag nu har tillgång till motsäger detta. Enligt kontraktet från 1955 skulle modellerna gå att ta fram produktionsmässigt. Disponent Eric Strömberg skulle också godkänna ritningarna innan de togs i produktion och jag finner det sannolikt att många modellritningar förblev liggandes ett tag  innan de blev till färdiga produkter. Strömbergshyttan hade säkerligen ett lager av modeller att "plocka av" en lång tid efter att samarbetet med Gunnar Nylund avbröts 1956-57.

Jag finner det också ganska troligt att det var här fröet till tvisten också uppstod. Mellan 1957-66 hade man tillgång till ett stort antal modellritningar av Nylund som ibland inte gick att realisera fullt ut för att få ekonomi i tillverkningen. Smärre förändringar och modifieringar gjordes då, och eftersom man inte längre hade närmare samarbete med konstnären, såg man det inte som nödvändigt att särskilt tillfråga denne, utan man gjorde som tidigare. I kontraktet som upphörde att gälla vid årsskiftet 1956-57 fanns också en paragraf där Strömbergshyttan fick ensamrätt till Nylunds modeller (dock skulle en provision utgå under 10 år), och att man efter kontraktstiden (alltså sista dec 1956) fick rätten att göra ändringar av modellerna, inte bara av produktionstekniska skäl som under kontraktstiden utan även i övrigt om vissa vilkor uppfylldes. Nylunds ritningar fick därför bli en utgångspunkt för nya modeller, precis som med Gerda Strömbergs glas. Dock får man väl anta att vilkoren som stadgades inte uppfylldes helt, eftersom man gjorde en uppgörelse i godo med Nylund 1967.

Jag får med anledning av detta förmodligen revidera det jag skrivit om Nylunds formgivaraskap för Strömbergshyttan. Hans uppdrag som konstnärlig ledare varade då från ca 1952-56. Efter det enbart på konsultbasis och mellan 1957-66 förmodligen inga uppdrag. De glas i produktionsordningen som faller i intervallet 1957-66, och som kan tillskrivas Nylund till formen, är alltså såvitt jag kan se nu, ritade senast 1956. Men jag får undersöka detta vidare för att se om det kan styrkas med andra uppgifter.

Nils/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar