fredag 28 december 2012

GB 5/Askfat - fingerskålar från Strömbergshyttan.Formblåst askfat/fingerskål från Strömbergshyttan. Graverat hästpolomotiv i botten.

Dessa två askfat/skålar har samma form men olika tjocklek. Om det finns två olika modeller av samma form vet jag inte, men annars kan det vara så enkelt att blåsaren fångade an för lite/alt för mycket glas när skålen tillverkades, och att man ändå sparade den för tunna/för tjocka till sekundaförsäljning. Samma form har jag hittat i modellnummer H57 i en katalog från Strömbergshyttan daterad 1972, ett askfat som är 10cm enligt uppgift och som verkar vara mera likt det tjockare fatet i glastjocklek. Dessa fat är dock 14,5cm långa. Höjden är 3,5cm. Personligen tycker jag att den tunnare modellen passar bättre med gravyren.

Vem som är formgivare vet jag inte. Det kan vara Asta Strömberg eller Gunnar Nylund. Möjligen Anders Solfors vad gäller gravyren? I en katalog daterad augusti 1954 har jag dock hittat en assiett med gravyr i samma stil, modellnummer A22 och gravyrnummer C477. Min far Putte Bergqvist, som var hyttmästare på Strömbergshyttan från slutet av 1940-talet till nedläggningen 1979, har skrivit GN (Gunnar Nylund) vid denna modell i katalogen. Han bör rimligtvis ha suttit inne med förstahandsinformation om vem som formgivit vad under den tid han arbetade där. Men jag tycker ändå att hästpolomotiven är lite modernare än Nylunds mjuka 50-talslinjer.
Assiett med gravyr i katalog från augusti 1954. Modellen
tillskriven Gunnar Nylund enligt min far Putte Bergqvist


Under krisåren i mitten av 1970-talet (efter branden 1973 men före konkursen 1976) sålde Strömbergshyttan mycket glas till en amerikansk köpman och grossist av argentinsk börd, Julio Tanjeloff, som man såg som räddningen för bruket som var på obestånd (men som höll inne med betalningarna och även gödslade den amerikanska marknaden med sämre sekundaglas, och därför förvärrade situationen). Hästpolo är nationalsport i Argentina och kanske togs dessa gravyrer fram speciellt för affärerna med mr Tanjeloff som härstammade från Argentina?


En anekdot i sammanhanget är hur föreståndaren för sekundaförsäljningen på Strömbergshyttan, Holger Lindberg (allmänt kallad Lill-Holger), med varnande ironi kallade den "räddande" argentinaren för mr Tack och lov. Hela sekundalagret försvann i ett nafs till USA men betalningen uteblev och Asta Strömberg fick anlita advokater och resa till USA och förhandla för att försöka få ut något över huvud taget. Hur det gick med detta är nog svårt att ha en säker uppfattning om, men att det bidrog starkt till konkursen 1976 är nog ett faktum som är svårt att förneka. Likviditéten och värdet i företaget AB Strömbergshyttan urholkades i grunden när hela lagret försvann och betalningarna uteblev.

Ytterligare två askfat/skålar från Strömbergshyttan är de här formblåsta med mönster i botten, vilket förmodligen tillkommit direkt i formen.Askfat/fingerskål från Strömbergshyttan. Formblåst med bottenmönster.


Möjligen kan det vara fråga om grafitformar, vilket också skulle tyda på att det är 1970-talsdesign? Det skulle också kunna vara så att de blåsts i träform för att sen direkt stämplas i botten mot ett planmönster i grafit? Jag arbetade själv korta perioder i hyttan på Strömbergshyttan vid mitten av 1970-talet men kommer inte ihåg vilka modeller som gjordes då eller hur allting kom till. Vet bara att grafitformar förekom och att det nog vore ganska svårt för formmakaren att tälja ut såna mönster i botten på en fast träform. Jag jobbade mest i servisverkstaden med Hilbert Karlsson och Jackie Thäck och värmde även  in åt Arne Abrahamsson i drivverkstaden. Blåsing av vaser, skålar och fat i fast form gjordes mest i de andra verkstäderna.

Samma form på skålarna/askfaten förekommer på skisser och ritningar av Gunnar Nylund. Formen finns på en skiss från 1950-talet och en liknande form med ett annat bottenmönster finns på en ritning av Gunnar Nylund daterad 1970. Jag håller därför på att det lutar åt design Gunnar Nylund, men kan givetvis inte vara säker. Man inspirerades ju av varandra i formgivningen och det skulle även kunna vara Asta Strömberg eller Anders Solfors. Jag får forska vidare och se om jag kan komma fram till en mera säker attribuering vad gäller de här faten.


Ritning Gunnar Nylund, 1950-tal.

Ritning signerad "Gunnar N. ritning 1970".
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar